İşletme Bütçelerinin Yararları ve Sınırları

Değerli okurlar, işletme bütçelerinin yararları ve sınırları. İşletme bütçe sisteminin sağladığı genel yararlar, sistemin fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde sağladığı katkılardır.

Bütçe sisteminin sağladığı yararları şöyle özetleyebiliriz.

A) Temel politikaların erken olarak ele alınması.

B) Yönetimde, mantıklı ve sistemli karar alma geleneği yerleştirir. Bütçe sistemi ilkesini benimseyen yöneticiler, karar vermeden önce konu ile ilgili tüm seçenekleri ve unsurları analiz eder ve değerlendirir.

C) Genel ekonomi ve iş koşullarında beklenen eğilimlerin etkisinin zamanlı ve etkili biçimde ele alınmasını sağlar.

D) Çeşitli bölüm yöneticileri arasında karşılıklı sorunlara ilişkin olarak anlayış ve görüş birliğinin yaratılmasına yardımcı olur. Yöneticileri, işletme genel amaçları ve diğer bölüm planları düzenlemeye zorlar.

E) İşletme yönetimini, tatminkâr sonuçlara ilişkin hedefleri sayısal saptamaya zorlar.

F) İşletme yönetimini, üretim faktörlerinden ve diğer kaynaklardan en ekonomik bir biçimde yararlanmaya dolayısı ile planlamaya zorlar.

G) Faaliyetlerin dönemsel olarak analiz ve değerlendirilmesini sağladığından, verimlilik ve verimsizliklerin zamanında saptanmasına olanak verir.

İşletme bütçe sistemi, bütün bu üstün niteliklerine ve sağladığı yaralara rağmen sonunda bir tekniktir. Her teknikte olduğu gibi bütçe sistemi de bazı sınırlamalara sahiptir.

İşletme Bütçelerinin Yararları ve Sınırları
İşletme Bütçelerinin Yararları

Bütçe sisteninin sınırlamalarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz

A) Bütçe sisteminin gerektirdiği yüksek nitelikte yönetici personel sağlama güçlüğü,

B) İşletme bütçesinin hareket noktasını oluşturan satış bütçesini gerçekçi bir şekilde geliştirememe,

C) Sistemle ilgili amaçların, politikaların ve planların  işletme ve içinde etkili haberleşmenin sağlanamaması,

D) Bütçenin revizyonuna ilişkin yönetim esnekliğinin sağlanamaması,

E) Bütçe sistemi kavramının dinamik olduğunun anlaşılamaması ve bu nedenle değişken çevresel ve işletme içi koşullara göre sistemin geliştirilememesi.

 

İşletme bütçe sisteminin fiili uygulamasındaki başarısızlık nedenleri

A) Yapılan Tahminlerin yetersizliği,

B) Bir yönetim tekniği olduğunun unutulması ve yönetimin yerinin almasının beklenilmesi

C) İşletme bütçesinin değişen koşullara göre düzeltilmemesi,

D) Bütçe sisteminden çok şey beklenilmesi.

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Mali Analiz İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?  yazımızı okumak için tıklayınız

Nakit Bütçesinin Düzenlenmesi yazımızı okumak

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

 

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!