İşletmelerde Bütçe Faaliyetlerinin Örgütlenmesi

Değerli okurlar, işletmelerde bütçe faaliyetlerinin örgütlenmesi. İşletmelerde, bütçe sisteminden sorumlu bir örgüt bulunmalıdır. Bütçe bölümü olarak belirlenen bu örgüt birimi, işletmenin büyüklüğüne göre doğrudan doğruya genel müdüre/üst yöneticiye bağlı olabileceği gibi mali işler veya muhasebe-finans başkanlığına bağlı bir bölüm olarak da örgütlenebilir.

Bütçe bölümünün görevi, bütçe faaliyetlerine nezaret etmek ve birim yöneticilerine gerekli uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktır. Bu hizmetler şöyle sıralanabilir.

a) Bütçe sisteminin esaslarını saptamak

b) İşletme bütçelerinin hazırlanması sırasında çeşitli bölümler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlama

c) Bilgilerin ve verilerin doğruluğunu kontrol etme

d) Bölüm ve kısım bütçelerini oluşturma

e) İşletmenin ana bütçeleri olan mali bütçelere dönüştürme

f) Bütçe sorumluluk raporlarını düzenleme

 

Kur Korumalı Mevduat, Faiz, Enflasyon
İşletmelerde Bütçe

Uygulamada da bu görevlerin yanlış anlaşıldığı  ve bütçe yöneticilerinin icracı personelin görevlerine müdahalede bulunduğu görülmektedir.  Bütçe yöneticileri, icracı personel gibi hareket ederse ve kendini bütçeyi fiilen hazırlama ve faaliyetleri değerleme yetki ve sorumluluğunda görürlerse bütçe sistemi etkili olmaz. Bu nedenle her işletmede bütçelere ilişkin yetki ve sorumluluklar açık ve kesin bir biçimde belirlenmelidir. Bütçe sisteminin uygulanmasına ilişkin olarak birim yöneticilerinin görevleri şunlardır.

a) Amaçlar ve planların saptanması ve bütçelerin uygulanması,

b) Faaliyet sonucu ortaya çıkan farklarla ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması.

Örgütte bütçe sistemine ilişkin yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, bütçe yöneticileri ve uzmanları ile birim yöneticileri arasındaki iletişim kaynaklı sorunları azaltır. Ayrıca bütçe personelinin yüksek niteliklere sahip olması ile devamlı bütçe eğitiminin sağlanması da bu sorunun çözümünde önemlidir.

Uygulamada, bütçe örgütü yanında bütçe komisyonlarına da yer verilmektedir. Bu komisyon; yukarı seviyedeki yöneticilerle, bütçe yöneticileri bütçesi incelenen bölüm ve kısım yöneticilerinden oluşur. İşletmenin yönetim kurulu ile aynı ağırlığa sahip olması, ileri sürülen komisyona genel müdür ve / veya üst yönetici başkanlık eder. Bütçe komisyonu, işletme genel amaçlarına uygun olarak çeşitli bölüm ve kısımların bütçeleri arasında gerekli koordinasyonu gerçekleştirir.

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Nakit Bütçesinin Düzenlenmesi yazımızı okumak için tıklayınız

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!