Bütçe Farklarının Analizi

Değerli okurlar, bütçe farklarının analizi. Bütçe farklarının saptanması yeterli değildir. Farklarla ilgili birçok sorunun cevaplanması gerekir. Bu da bütçe kontrolünün esasını oluşturan fark analizleri ile gerçekleştirilir.

Fark analizlerinin temel amaçları, aşağıdaki gibidir.

A) Farkların meydana gelme nedenlerini saptamak,

B) Farkların meydana geldikleri yerleri ve sorunları belirlemek,

C) Farkların olumlu ve olumsuz olarak gerçek niteliklerini ortaya koymak,

D) Farklarla ilgili alınacak önlemleri saptamak.

Bütçe Farklarının Analizi
Bütçe Farklarının Analizi

Fark analizlerinde farkları belirleyen matematik hesapların yapılması ve ilgililere rapor edilmesi yeterli değildir. Yöneticilerin işletmenin verimliliği ve kârlılığını arttıracak önlemleri almalarına olanak verecek biçimde fark analizlerinin yapılması gerekir. Bu analizler, yukarıda belirlenen  temel amaçları gerçekleştirmelidir. Bu durumda etkin raporlama bir ön koşul olmaktadır. Böylece yöneticiler, fark analizlerine dayanarak işletmede cari faaliyet kontrolünü gerçekleştirirler.

Bütçe farklarının meydana gelme nedenlerini dört grupta toplamak gerekir.

1- İşletme gerçekleştirilen verim derecesi ile ilgili etkenler,

2- Direkt ilk madde ve malzeme ve benzeri değerlerin satın alma fiyatlarında görülen dalgalanmalar,

3- İşçilik ücretlerinde meydana gelen değişiklikler,

4- Faaliyet hacminde görülen dalgalanmalar.

 

Farkların ayrıntılı nedenleri, muhasebe sisteminden sağlanan bilgiler yardımı ile saptanır. Fark analizlerinin farkların gerçekte olumlu veya olumsuz olup olmadığını açıklığa kavuşturmasına da önem verilir. Fark analizlerinde, olumlu farklardan tüm işletmenin yararlanmasını sağlayacak önlemler alınırken, olumsuz farklar için düzeltici önlemlere yer verilir. Fark analizlerinde olağanüstü koşullar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Mali Analiz İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?  yazımızı okumak için tıklayınız

Nakit Bütçesinin Düzenlenmesi yazımızı okumak için tıklayınız

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

 

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!