Muhasebede Hile ve Hata

Hile  Kavramı

Muhasebede hile. Muhasebe hileleri genel kabül görmüş muhasebe standartlarına uyulmaması eylemlerini içerir. Yabancı kaynakları bilançoda hiç göstermemek veya az göstermek, duran yada dönen değerleri olduğundan fazla göstermek, dönem giderlerini aktifleştirmek, dönem gelirlerini gelecek dönemlere aktarmak, tahsili mümkün olmayan şüpheli alacakları saklamak, yabancı para ile doğmuş borç ve alacakları kur farkı ile tahakkuk ettirmemek yada olduğundan az tahakkuk ettirmek gibi örnekler muhasebe hilesi için verilebilir. Genel anlamıyla hile, kasti olarak finansal tablolarda yapılan hata ve yanlışlıkları kapsamaktadır. Çünkü hilelerin  genel amacı vergi kaçırmaktır.

1- Muhasebede Hilelerinin Nedenleri

A- İşletme Sahiplerinin Yaptığı Hilelerin Nedenleri

-Vergi Kaçırmak

-Yolsuzlukları Gidermek

-İşletmeyi Gerçek Durumundan Farklı Göstermek

-Mal Alışlarını Kayıt Altına Almamak

-Mal Satışlarını Kayıt Altına Almamak

-Özel Giderleri İşletmeye Aktarma

-İşletme Giderlerini Yükseltmek

Muhasebede Hile Ve Hata
Muhasebede Hile ve Hata

B-Çalışanlarının Yaptığı Hilelerin Nedenleri

-Finansal Baskılar

-Zaaflar

-İşle İlgili Baskılar

-Zayıf Kontrol Sistemi Nedeniyle Doğan Fırsatlar

-İşletmenin Çalışanlarına Uyguladığı Fiziksel ve Psikolojik Baskılar  Nedeniyle Kendini Haklı Göstermek

2-Hileleri Türleri

-Kasdi Hatalar

-Kayıtdışı İşlemler

-İşlemden Önce veya Sonra Kayıt Yapılması

-Gerçek Olmayan Hesaplar

-Belge Sahtekârlığı

-Bilanço Oyunları

-Bilgisayar Hileleri

-Varlıkların Kötüye Kullanılması

-Rüşvet Almak Veya Vermek

-Yolsuzluk Ve Ahlaki Olmayan Davranışlar

Muhasebe Hata  Kavramı

Hata bir tür yanılma hali olması sebebiyle de muhasebe işlemlerinde sık görülen bir durumdur ve hata kavramını hile kavramı ile karıştırmamak gerekmektedir. Ancak buradaki tespit oldukça güçtür. Hatanın temelinde suçun cezasını hafifleten kusur hali mevcuttur. Çünkü mesleki yeterliliğe sahip olmayan kişilerin kayıt yapması, dikkatsizliği, unutkanlığı, çalışanın düzensiz, plansız olması gibi etkenler hataların oluşmasına yol açan unsurlardır. Hatalar finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklanması sırasında ortaya çıkar eğer finansal tablolar, önemli bir hata içeriyorsa TFRS’ye uygun değildir. Muhasebe açısından hata kavramı hesap ve kayıt kavramlarına ilişkindir.  Kayıt işlemi matematiksel yanlışlık, muhasebe ilkelerine aykırılık, kanun, yönetmelik gibi yasal mevzuata aykırılık oluşturuyorsa ve bu aykırılıklar kast unsurunu içermiyorsa muhasebe açısından hatadan söz edilebilir.

1- Muhasebe Hatalarının  Türleri

-Matematik Hataları

-Kayıt Hataları

-Devir Hataları

-Unutma ve Tekrarlama Hataları

-Değerleme Hataları

-Hesapların Birleştirilmesi

-Amortisman ve Yeniden Değerleme Uygulamalarındaki Hatalar

-Gider ve Maliyeti Artırıcı Harcamalarda Yapılan Hatalar

Muafiyet ve İstisna Uygulamalarındaki Hatalar

-Stopaj Uygulamalarındaki Hatalar

-Sabit Kıymet Yenileme  Fonu Uygulamalarındaki Hatalar

2-Hatalarının  Yapılma Nedenleri

-Dikkatsizlik

-Bilgisizlik

-Yorgunluk

-Tecrübesizlik

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Sosyal İçerik Üreticiliği Kazançlarının Vergilendirilmesi  Yazımızı Okumak İçin Tıklayınız

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!