Muhasebe Dışı Envanter İşlemleri Nelerdir?

Değerli okurlar, muhasebe dışı envanter işlemleri nelerdir? Muhasebe dışı envanter, muhasebe dışında işletmenin varlık ve borçlarının sayma, ölçme, tartma vs. suretiyle miktar olarak tespiti ve değerlemelerinin yapılarak parasal tutarlarının belirlenmesi işlemidir. Muhasebe dışı envanter, envanter işlemlerinin varlık ve borçlarının miktar olarak belirlenmesi ve değerlemesi faaliyetlerini kapsamaktadır. İşletmenin sahip olduğu gerçek varlık ve borçları, muhasebe dışı envanterde tespit edilenlerdir.

TTK’da muhasebe envanter dışı envanter, kural olarak malvarlığı unsurlarının değerlerinin teker teker fiziksel sayım yapılarak belirlenmesi yoluyla çıkarılır. Bununla birlikte, düzenli olarak ikame edilen ve toplam değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyan maddi duran malvarlığına dâhil varlıklar ile ham ve yardımcı maddeler ve işletme malzemeleri miktar, değer ve bilişim olarak sadece küçük değişikliklere uğramış olmaları koşuluyla değişmeyen miktar ve değerle envantere alınırlar. Ancak, kural olarak bu varlıkların da üç yılda bir fiziksel sayımın yapılması zorunludur. Ayrıca, TTK’da aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki veya yaklaşık aynı değerdeki taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar, ayrı ayrı gruplar halinde toplanabilir ve ortalama ağırlıklı değer ile de envantere konulabilir.

Muhasebe Dışı Envanter İşlemleri Nelerdir?
Muhasebe Dışı Envanter İşlemleri Nelerdir?

Varlık, kaynak, gelir ve giderler ile ilgili yapılacak belli başlı muhasebe dışı envanter işlemleri şöyle sıralanabilir:

 • Hesap mutabakatı sağlama,
 • Türk ve yabancı paralı varlık ve borçlarda değerleme,
 • Menkul kıymet ve stoklar gibi varlıklarda ortaya çıkabilecek değer düşüklüğünün tespit edilmesi,
 • Şüpheli ve değersiz alacakların belirlenmesi,
 • Kaybolan, çalınan ve bozulan varlıkların tespit edilmesi,
 • Aralıklı envanter yönteminin kullanıldığı işletmelerde dönemsonu mal maliyetinin ve satılan maliyetinin hesaplanması,
 • Amortismana tabi varlıklar için yıllık amortisman tutarının hesaplanması,
 • Senede bağlı alacak ve borçlara ait reeskont tutarının hesaplanması,
 • Uzun vadeli alacak ve borçlardan tahsilat ve geri ödeme üsresi bir yılın altına düşen alacak ve borçların tespit edilmesi,
 • Kıdem tazminatı, kurum vergisi karşılığı gibi borç ve gider karşılıklarının hesaplanması,
 • Gelir ve gider döneme ait tutarlarının tespit edilmesi,
 • Vergi kanunları ile uyum sağlamak amacıyla KKEG, VTOG, VMEDF, VMİDF ve diğer indirimlerin tespit edilmesi.

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Muhasebede Envantenter Nedir?

Amortisman ve Yeniden Değerleme Hataları

Bilanço ve Gelir Tablosunu Etkileyen Muhasebe Hataları

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!