Gider ve Maliyeti Artırıcı Harcamalar

Değerli okurlar, gider ve maliyeti artırıcı  harcamalar nelerdir? Gider ve maliyet artırıcı  harcamalarda en çok yapılan  hataları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • İşletmeye dahil olmayan araçların masrafları gider yazılmıştır.
 • İş ile ilgili olmayan seyahat harcamaları gider kaydedilmiştir.
 • Gelir vergisi mükellefleri tarafından eşe ödenen ücretler gider yazılmıştır.
 • Vergi istisna kazanç ile harcama gider kaydedilmiştir.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa bağlı uçak ve helikopterler ile kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin (bu amaçla verdikleri araçlar hariç) için  ödenen  MTV gider kaydedilmiştir.
 • Ücretlerde kesilen sigorta primleri ödenmediği hallerde gider kaydedilmiştir.
 • İşle ilgili olmayan özel harcamalar gider kaydedilmiştir.
 • Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kâr payları kurum kazancından indirilmiştir.
 • Ayrılan ihtiyat akçeleri gider kaydedilmiştir.
 • Ödenen para cezaları, vergi cezaları, gecikme faiz ve zamları gider kaydedilmiştir.
 • Çalınan nal, demirbaş, para vb. gibi gider kaydedilmiştir.
 • Ticari kazancın elde edilmesi, ve idame edilmesi ile ilgili olmayan harcamalar gider kaydedilmiştir.
 • Başka firmaya kullandırılan banka kredi masrafları gider yazılmıştır.
 • Envantere dahil olmayan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmıştır.
 • Kanunda yazılı kurum ve kuruluşlar haricindekilere yapılan bağış ve yardımlar gider yazılmıştır.
 • Özel işlerde kullanılan taşıtlara ait giderlerin tamamı gider yazılmıştır.
 • İade edilen mallar maliyetlerden çıkarılmıştır.
 • Yatırım tamamlanmadığı halde yapılan yatırım harcamaları doğrudan  gider yazılmıştır.
 • Proforma fatura doğrudan gider kaydedilmiştir.
 • Sevk irsaliyesi doğrudan gider kaydedilmiştir.
 • Ortak adına alınna faizler işletmeye gider kaydedilmiştir.
 • Harcırah ödendiği halde ayrıca yemek, yatak harcamaları gider kaydedilmiştir.
 • Geçmiş dönem giderleri cari dönemde gider yazılmıştır.
 • Sigorta giderlerinde kıst uygulaması yapılmamıştır.
 • Kıdem tazminatı karşılığı gider kaydedilmiştir.
Gider ve Maliyeti Artırıcı Harcamalar
Gider ve Maliyeti Artırıcı Harcamalar

Kaynak

Vergisel İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Hasan Altuncu – Zafer Kütük – Yusuf Akdağ / Vergi Müfettişleri Derneği Yayınları

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Bilanço ve Gelir Tablosunu Etkileyen Muhasebe Hataları

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!