KDV’de Yapılan Hatalar Nelerdir?

Değerli okurlar, KDV’de yapılan yapılan hatalar nelerdir? Katma Değer Vergisi uygulamalarında en çok yapılan  hataları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Binek otomobiller için ödenen KDV indirim konusu yapılmıştır. (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otoların kiralanması  veya işletilmesi olanlar hariç)
 • Deprem, sel felaketi ve Maliye bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu olanlar hariç olmak üzere zayi olan malların KDV’si indirim konusu yapılmamıştır.
 • Kısmi indirime tabi olması gerekne KDV’nin tamamı indirilmiştir.
 • Özel maliyet bedelinin aktifleştirilmesi sırasında KDV hesaplanmamıştır.
 • Yıl sonu iskontolarında KDV hesaplanmamıştır.
 • Finansman sağlama hizmet bedeli üzerinden KDV hesapkanmamıştır.
 • KDV oranları yanlış hesaplanmıştır.
 • Para makbuzuna dayanılarak KDV indirimi yapılmıştır.
 • Dar mükelleflere yaptırılan hizmetler için sorumlu sıfatı ile KDV beyan edilmemiştir.
 • Bedelsiz devir işlemlerinde KDV hesaplanmamıştır.
 • İşletmeden çekilen mallara ilişkin emsal bedel üzerinden KDV hesaplanmamıştır.
 • Mal teslimi veya hizmet itfasından önce fatura düzenlendiği halde KDV hesaplanmamıştır.
 • Kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin KDV indirim konusu yapılmıştır.

 

KDV'de Yapılan Hatalar Nelerdir?
KDV’de Yapılan Hatalar Nelerdir?

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Amortisman Uygulamalarındaki Hatalar Nelerdir?

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!