Bilançoyu Etkileyen Muhasebe Hataları

Değerli okurlar, bilançoyu etkileyen muhasebe hataları, değerleme hataları ve hesapların bileştirilmesi yönünde yapılan hatalar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Söz konusu hatalar bilanço hesap kalemlerine etki ederek gerçekten sapma göstermektedir.

A) Değerleme Hataları

İşletme çalışanlarının mevzuata ne kadar hakim olduğu, meslek hakkındaki yeterliği, kanun ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri hususunda ki bilgisi değerleme hatalarının önlenmesinde önem arz etmektedir. Çalışanların muhasebe usul ve esaslarını uygulamada ilke ve kurallara uyması sonucu değerleme hataları oluşabilmektedir. Bilançoda yer alan aktif ve pasif kalemlerin değerlemesi, şüpheli işlemlere karşılık ayrılması, sabit varlıklara amortisman ayrılması konuları deneyim ve mesleki bilgileri gerekli kılan işlemlerdir. İşletme varlıklarında zaman içerisinde meydana gelen yıpranma, aşınma sebebiyle sabit kıymetin sahip olduğu teknik ve ekonomik ömrün belirlenmesi ve zaman içerinde meydana gelen bu değişikliklerin bilançoda gerçek değerleriyle gösterilmesi gerekmektedir. Değerlemenin nasıl yapılacağı  Vergi Usul Kanunu 258-330 madde hükümlerinde yer almaktadır. Örneğin alet edavat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenirken değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması bir tür değerleme hatasıdır.

Bilançoyu Etkileyen Muhasebe Hataları
Muhasebe Hataları

 

B) Hesapların Birleştirilmesi

Mali tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara sunulacak bilgi açık, anlaşılır ve yeterli nitelikte olmalıdır. Sunulacak bilginin yeterli açıklıkla olmasını sağlayacak dipnotlara bilançoda yer verilerek finansal tablo kullanıcılarının kararlarında etkili olacak bilgilerde sunulmuş olacaktır. Finansal tablolarda yer alacak bilgiler gerçekleşmiş muhtemel bilgilerdir. İşletmenin rehne konu değerleri, kullanılması şartlara bağlı varlıklar, vadesi geçmiş borç ve alacaklarna ilişkin kayıtlar bilanço dipnotlarında yer almalıdır. İşletmenin stoklarına ilişkin değer kayıpları, görülmekte olan bir dava, iştiraklerinin değer düşüklükleri yer alması gereken bilgiler arasındadır.

İşlemlerin bilançoda ayrı hesaplarda izlenmesi gerekmektedir. Ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi gereken işlemler tek bir hesapta izlenemez, birbirine mahsup  edilemez. Örneğin satın almak üzere stoklarla ilgili yapılan avans ödemelerinin izlendiği “159 Verilen Sipariş Avansı” hesabı ile gelecekte yapacağı mal ve teslimlerin izlendiği “340 Alınan Sipariş Avansı” hesabına ilişkin kayıtların ayrı olarak izlenmesi gerekirken işlem tek hesap alacak ve borç tarafı çalıştırılarak birleştirilemez.

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Muhasebe Hilelerinin Türleri Nelerdir? konulu yazımızı okumak için tıklayınız

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

 

KAYNAKÇA

Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma/ Coç. Dr. Murat BATI/ Seçkin Yayınları/Ankara / Sayfa: 34-38

Denetim ve Güvence Hizmetleri/ Ersin Güredin / Basım Yayınları/İstanbul

Hasan Kaval/ Muhasebe Denetimi / Gazi Kitavevi/Ankara

Faruk Güçlü / Muhasebe Denetimi / Detay Yayınları/Ankara

İşletmelerde Vergi Denetimi / Boyut Yayınları /İstanbul

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!