İşletme Sermayesinin Fazla Olmasının Sakıncaları

Değerli okurlar, işletme sermayesinin fazla olmasının sakıncaları. İşletme sermayesinin gereğinden fazla olması işletmelere rahat çalışma imkanı sağlarken, beraberinde bazı problemler de getirmektedir. En azından fazla işletme sermayesi atıl varlık bulundurma olup, firmanın kârlılığını azaltan etkisi vardır. İşletme sermayesinin fazlalığı, işletme sermayesi unsurlarının işletme çalışmaları için gerekli olan seviyeden daha yüksekte bulunmaları ya da kısa süreli borçların gerektiğinden daha düşük olmaları halinde söz konusudur.

Gerekli seviyenin üzerindeki işletme sermayesi likiditeyi arttırıp, riski azaltmakta buna karşılık kârlılığı düşürmektedir. Normal seviyeden fazla işletme sermayesine sahip olmanın belirtilerinden bazıları,

 • Cari aktif unsurların gerekenden fazla olması,
 • Kısa vadeli borçların hiç olmaması ya da çok düşük olması,
 • Stok seviyesinin ihtiyaç duyulan miktarın üzerinde bulunması,
 • Müşterilere tanınan kredilerin artması, özellikle vadelerimn uzaması,
 • İşletmede paraya dönüştürülebilen varlıkların ( menkul kıymet türü araçlara) yatırımın artmasıdır.

İşletme sermayesinin yeterli seviyeden fazla olmasına neden olan faktörler, işletmenin başlangıçta ihtiyacının üzerinde işletme sermayesi ile işe başlamış olması ya da sonradan faaliyetler esnasında sağlanan fonların işletme sermayesini arttırıcı nitelikte kullanılarak fazlalığın doğmasına yol açması şeklindedir. İşletme sermayesinin gerektiğinden fazla olmasının nedenlerinden bir kısmı aşağıdaki gibi belirtilebilir.

 • Tahvil ve hisse senetlerinin gerekenden fazla ihraç edilerek, ihtiyaç duyulan fonlardan daha fazlasının sağlanması,
 • Cari olmayan aktif niteliğinde maddi sabit kıymet gibi unsurların amortismanlarını tamamlayarak fon girişi yaratması veya satılmasına rağmen yenilerinin alınmaması,
 • İşletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kârların ihtiyaç olmamasına rağmen firmada bırakılarak gereksiz fonlar olarak tutulması ya da bu tür fonlarla borçların ödenilerek azaltılması halinde işletme sermayesi artmaktadır.
 • Fazla işletme sermayesi bulunduran firma, aynı hacimdeki faaliyetini daha fazla varlıkla gerçekleştirdiğinden maliyet artışı nedeniyle kârlılığı azalacaktır.
İşletme Sermayesi

İşletme sermayesinin arzu edilmeyen fazlalığı da aşağıdaki olumsuzlıklara neden olabilmektedir.

 • İşletme sermayesinin fazla olması, lüzumsuz harcamalara ve alışlara yol açabilir. Cari varlıklara aşırı para bağlanması, özellikle faaliyet için gereksiz görülen varlıklara para bağlanması, işletmelerin yetersizliğini arttırır. İşletmeleri kendi ana faaliyetlerinin dışına çıkmaya zorlayabilir.
 • Gerekli olandan çok işletme sermayesine sahip olmak, işletmelerin kârlılığını azaltır. Çünkü, işletme sermayesinin kullanılmayan kısmı, atıl kalmasına , verimli alanlara yatırılmamasına, rağmen yine de kârdan hisse alacaktır.
 • İşletme sermayesindeki  gereksiz fazlalık geniş ölçüde cari borçlanmalardan ileri geliyorsa, bu durumda, gereksiz borçların faizleri nedeniyle yine kârları azaltıcı bir durum yaratacaktır.
 • İşletme sermayesinin fazla olmasına güvenilerek yapılan lüzümsuz alış ve harcamalar işletmenin likidite dengesini bozmaktadır. Bozulan dengeyi yeniden kurmak için işletme sermayesi sağlamak amacıyla kredi için başvurulması halinde talepler geri çevrilecektir.
 • İşletme sermayesinin fazla olması, yersiz büyümelere, temettü dağıtılmasında çok rahat davranılmasına yol açar. Atıl kaynakların çoğalması işletmeyi spekülatif amaçlara yönelterek normal faaliyetlerin dışına çıkmaya itebilir.

 

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Kaynaklar

İşletme Sermayesi Yönetimi / Prof. Ahmet Aksoy-Doç Dr. Kürşat Yalçıner/Gazi Kitavevi

Finansal Yönetim / Dr. Öztin Akgüç / İstanbul Üniversitesi Yayınevi

Finans Mühendisliği Kavramaları  / Mehmet Bolak / Beta Yayınevi

 

İşletme Sermayesinin Yeterli Olmasının Faydaları yazımızı okumak için tıklayınız.

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!