Vergi Gizleme Yöntemleri

Değerli okurlar, vergi gizleme yöntemleri nedir? Vergi gizleme yöntemlerini başlıkta  aşağıdaki altı özetleyebiliriz.

a) Satış Yolsuzlukları

Satılan mal ve görülen hizmet bedellerinin tamamen veya kısmen muhasebe kayıtlarına geçirilmesinden iş sahiplerince açıktan tahsil edilmesine satış yolsuzluğu denir. Buda dört şekilde gerçekleşir.

  • Gizli satış
  • Fatura Sahtekarlığı
  • Uydurma firmalara satış
  • Zarar satışı

b) Alış Yolsuzlukları

Dönem kazancını azaltıp, vergi kaçırmayı amaçlayan alış yolsuzlukları da üç şekilde yapılır.

  • Kayıt dışı satış
  • Yüksek bedelle satış
  • Alış iskontolarını kayıt dışı bırakma

c) İşletme Giderlerini Yükseltmek

Bu yolla malın satış maliyeti arttırılarak satış bedeli ile satış maliyeti arasındaki fark olan safi kâr azaltılmış olur. Yolsuzluğa en uygun kalemlerden birisi amortismanlardır. Amortismana tabi olmayan kıymetleri amortismana tabi tutmak ve yüksek oranda amortisman ayırmak örnek olarak verilebilir. Giderleri yükseltmenin bir diğer yolu aktifleştirilip amortismana tabi tutulması gereken harcamaları doğrudan gider yazmaktır.

d) Özel Giderleri İşletmeye Aktarma

Bu giderlerin belli başlıları:

  • Ev giderleri; aydınlatma, ısıtma, haberleşme, su , kapıcı giderleri
  • Şahsi Giderler; Yolculuk, misafir ağırlama, yardım, bağış, hediyeler
  • Mali giderler: Özel borç faizi, şahsi sigorta primi
Vergi Gizleme Yöntemleri
Vergi Gizleme Yöntemleri

e) Değerleme Hileleri

Değerle gününde işletmenin mevcut mal, borç ve  alacakları belli usullere göre değerlendirilir. Mal stoklarının değerlenmesi önemlidir. Dönem sonu stoklarının değerinin düşük veya yüksek olması uzun dönemde işletmenin kazancını değiştirmez ama dönem kaymasına yol açar. Stok değerlemesinin düşük yapılması o dönem kazancının eksik takip eden kazancının ise fazla çıkması sonucunu doğurur.

Değerleme aracılığı ile dönem kazancının veya matrahının ayarlama imkanı olduğunda, işletmeler bunu istisnadan veya zarar mahsubu amacı ile uygulayabilirler.

f) Arızi Gelirleri Gizleme

Alınan çeşitli tazminatlar (sigorta tazminatı gibi) amorti edilip tahsiline olanak kalmayan alacaklardan yapılan tahsilatlar, fatura dışı sağlanan özel indirim veya iskontolar ile hurda deşe ıskartaların satış hasılatı gibi unsurlardır.

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Faiz Oranı – Okumak için tıklayınız

(Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti)

 

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!