Vergi Dünyası
Bu kategoride vergi dünyası konularındaki detaylı yazılar bulunmaktadır. Vergi dünyası ile  ilgili herşeyi bu  bölümde bulabilirsiniz.
Vergi Dünyası

Vergi Hukukunda Özel Ödeme Zamanları

Vergi Hukukunda Özel Ödeme Zamanları   I. Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci maddesinde ‘Özel Ödeme Zamanları’ belirlenmiş bulunmaktadır. Şöyle ki; 1. İkmalen, re’sen veya idarece tarh olunan...

Vergi Dünyası

Vergi Levhası Yazdırmada Son Gün!

Vergi Levhası Yazdırmada Son Gün! Evet, bugün Mayıs ayının son günü, vergi mükellefleri için önemli bir gün. Önemi nereden mi geliyor? Çünkü, bugün, internet vergi...

Vergi Dünyası

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)

31 Mayıs 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31852 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 538) Amaç...

Vergi Dünyası

Geçici Vergi Beyanında Yanılma Payı

Geçici vergi beyanında yanılma payı. Geçici vergi, vergi gelirlerinin reel değerinin korunması amacıyla 80’li yılların başında “peşin vergi” adıyla vergi sistemimize girmiştir. Devletin peşin vergi...

Vergi Dünyası

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320) 26 Mayıs 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31847 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL...

Vergi Dünyası

Beyanname İmzalama Yetkisi

Beyanname imzalama yetkisi. Maliye Bakanlığı;  1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından...

Vergi Dünyası

Vergiyi Doğuran Olayın Özellikleri

Vergiyi doğuran olayın özellikleri. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinde vergiyi doğuran olayın hukuki şartları, vergiye tabi işlemlerin özelliklerine göre ayrı ayrı tayin...

Vergi Dünyası

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

Vergi hatalarının düzeltilmesi. Vergi Usul Kanunu’nun 116’ncı maddesinde yer alan tanımlamadan anlaşılacağı üzere, “Vergi hatası; vergiye müteallik (ilişkin) hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız...

Vergi Dünyası

Kurumlar Vergisi ile İlgili Sorunlar

Kurumlar vergisi ile ilgili sorunlar. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/6’ncı maddesi uyarınca, “Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, gelir ve kurumlar vergisi...

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!