Türkiye’deki Aile Şirketlerinin Yapısı

Türkiye’deki aile şirketlerinin yapısı.  Bu şirketin geleceğini belirleyen bir çizgidir. Eğer aile şirkete hizmet eder ise şirket ve aile var olmaya devam edicektir. Ancak bunun alt yapısı planlanmalı ve desteklenmelidir. Neyin, nasıl, ne şekilde yapılacağının planlaması oluşturulmalıdır.

Türkiye ekonomisi içerisinde milli gelirin yaklaşık %90’ını üreten aile şirketleri, yakın ve orta vadede uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda yapılandırıldığında ve nesiller arası geçişler doğru ve başarılı bir biçimde yönetildiğinde, ülkemiz ekonomisinin geleceği için önemli fırsatlar sunuyor.

Aile şirketlerinde yeniden yapılanma ve kurumsal dönüşüm sürecinin doğru yönetilmemesi uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzün zayıflamasına neden olabilir. Aynı aileden iki veya daha fazla kişi aynı şirketin çeşitli kademelerinde görev alıyor ve şirketin çoğunluk hissesi bir veya daha fazla aile üyesi tarafından elde tutuluyor ise bu işletme aile işletmesi olarak adlandırılmaktadır.

Dünya Bankası verilerine göre, şirketlerinin %99 KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) niteliğinde olup bu şirketlerin %95’i aile şirketidir. Ülkemizde aile şirketlerin ortalama ömrü 25 yıl olup, çöküşün %20’si ticari %80’i ailevi nedenlere   dayanmaktadır. Ülkemizdeki aile şirketlerinin ancak, %30’u ikinci kuşağa, %12 si üçüncü kuşağa,%4 ü dördüncü kuşağa geçebilmektedir.

Ülkemizdeki aile şirketlerinde birinci kuşak uzun dönem hayatta kalabiliyor, ikinci kuşakta problemler çıkıyor, üçüncü kuşakta ise problem hepten su yüzüne çıkıyor ve kurumsallaşma tamamlanmamışsa şirket ömrünü tamamlıyor.

 Aile Şirketlerinin Avantajları

Aile şirketlerinin hızlı karar alabilmeleri, aile değerleri etrafında kenetlenmiş başarıya odaklı bir ekibe ve üst seviyede çalışan bağlılığına sahip olmaları ve ailenin, şirketi kendi aile itibarları ile özdeşleştirerek şirketin başarısını özel hayatlarının dahi önünde tutması, başarıyı ve büyümeyi de birlikte getirmektedir.

Aile Şirketleri
Aile Şirketleri

Aile Şirketlerinin Dezavantajları

Finansal Yapı  Yetersizliği Nedeniyle Ortaya Çıkan Dezavantajlar

Günümüzde gelişen teknoloji ile artan kıyasıya rekabet ortamında hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmak, doğru kararları zamanında almak, maliyetleri doğru yönetmek için güvenilir bir raporlama altyapısına aile şirketleri de ihtiyaç duyuyor. Finans kuruluşlarının ise kendi risk analizleri için şeffaf, denetlenebilir bir ortamda üretilen finansal veriye daha fazla itibar ettikleri söylenebilir. Aile şirketlerinin finansal raporlama altyapısının dönüşümü, iç denetim fonksiyonunun tesis edilmesi ve iç kontrol ortamının iyileştirilmesi kurumsallaşmada önemli bir adımdır.

Güçlü İnsan Kaynağına Ulaşmada Ve Bünyede Tutmada Çekilen Zorluklar

Genellikle hızlı büyüme sonucunda, profesyonelleşememeden ve kurumsallaşamamadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle profesyonellerin firmada ömrünün kısa olması, profesyonelleşmede doğru yöneticinin seçiminde yapılan hatalar sonucu kaynakların boşa harcanması, aile şirketlerinin kaliteli insan kaynağı ihtiyaçlarındaki eksikliğe işaret ediyor.

Pazar sayısız benzer ürün ve hizmetlerle tüketiciye çok fazla sayıda ve internet aracılığı ile kolay ulaşılabilir seçenekler sundukça, şirketlerin kendilerini farklılaştıracak ve tercih edilmelerini sağlayacak en önemli unsur marka olarak karşımıza çıkıyor. Aile şirketlerinin marka değerlerini geliştirme ve koruma üzerine yatırım yapması ulusal ve daha çok uluslararası piyasalarda var olmanın olmazsa olmazı.

 

İnovasyon Ve Rekabete Uyum Sağlayamama

Günümüzün gelişen teknoloji ortamında teknolojiyi iyi kullanan ülkelerin işçilik maliyetleri yüksek olmasına rağmen, bu ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin daha rekabetçi fiyatlarla üretim yapabildiğini, tüketicinin ihtiyaçlarını öngörerek inovatif ürün ve hizmet üreten firmaların rekabette öne çıktıklarını gözlemlemekteyiz. Aile şirketlerinin ise geleneksel yapıları ve karar alma mekanizmaları içerisinde daha inovatif olmaları ve günümüz rekabet ortamına uyum sağlamak için teknolojiyi daha iyi kullanmaları gerekiyor.

Türkiye’deki Aile Şirketlerinin Yapısı Türkiye’deki Aile Şirketlerinin Yapısı

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Yıllık İzin Hesabında Cumartesi Sayılır Mı?

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!