Ticaret Kanunu’nda Elektronik İşlemler

Ticaret Kanunu’nda elektronik işlemler. Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesi uyarınca;
 1. 397. maddenin dördüncü fıkrası gereğince denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur.
 
2. Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur, kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Cezai hükümler saklıdır.
 
3. İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali halinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
 
4. İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde ‘yönlendirilmiş mesaj’ ibaresi konulur. Bu ibare, ancak bu kanuna ve bu fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir.
 
Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın, yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer hususlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
 
5. Bu kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır, aksi halde konulmamış sayılır.
 
6. İnternet sitesiyle ilgili olarak bu kanunun ilgili maddelerinde ve bu maddede öngörülen düzenlemeler, denetime tabi olmayan sermaye şirketleri hakkında uygulanmaz.

Ticaret Kanunu’nda Elektronik İşlemler
Ticaret Kanunu’nda Elektronik İşlemler

 
Beyanlar, belgeler ve senetler:
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. maddesinde ‘Beyanlar, belgeler ve senetler’ tanıtılmaktadır. Şöyle ki;
 
1. Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.
 
2. Kayıtlı elektronik posta sistemine bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar, Bilgi Teknolojileri ile İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.
 
Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.
 
Güvenli elektronik imza ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, Türk Ticaret Kanunu’nun ‘Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri’ bölümünde yer almaktadır.

Ticaret Kanunu’nda elektronik işlemler

(Kaynak: Veysi Seviğ / İto Haber | 17.12.2021)

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Şirketlerde Kâr Payı ve Yedek Akçe

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!