SGK’dan Kıdem Tazminatına Esas Yazı Almak

Değerli   okurlar, SGK’dan Kıdem Tazminatına Esas Yazı Almak, bilindiği üzere kıdem tazminatı bir işverene bağlı olarak en az bir yıl süre ile çalışılması durumunda 1475 sayılı İş Kanunu’na göre verilen bir haktır. Ancak bu haktan faydalanmak için, mevcut kanuna göre en az 1 yıl çalışmanın dışında, ayrıca belirli şartların da taşınması gerekmekte olup, ilgili kanuna göre aşağıdaki hallerden biri durumunda işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

a) İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi.
b) İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi.
c) Kadın sigortalıların evlenerek 1 yıl içinde işten ayrılması.d) Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma.
e) Emeklilik hakkının elde edilmesi.
f) İşçinin ölümü.

Normal şartlarda kural olarak yukarıda saydığımız haller dışında kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz.

Ancak, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesine göre yaşlılık aylığı almak için  öngörülen  aşağıdaki yaş dışında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan sigortalılar kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadırlar.

SGK’dan Kıdem Tazminatına Esas Yazı Alınırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?
Kıdem Tazminatı

Yaş hariç emeklilik şartlarını taşıyan sigortalıların,kıdem tazminat yazısı alma şartları;

– Son işyerinde en az 1 yıl çalışmak,

– 08.09.1999 tarihinden önce ilk sigortalılığı bulunan çalışanlar için 15 yıl sigortalılık şartı ve 3600 prim gün sigortalık süresi olmak,

-08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için, sigortalılık süresi göz önünde bulundurulmaksızın 7000 prim ödeme gün sayısı veya “4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi olmak,

– 30.04.2008 tarihi ile 31.12.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için 4600 prim gün sigortalılık süresi olmak,

– 01.01.2009 tarihi ile 31.12.2015 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için 4600-5300 prim gün (her yıl için 100 gün eklenerek hesaplanıyor) sigortalılık süresi olmak,

-01.01.2016 tarihinden sonra ilk sigortalılığı bulunan çalışanlar için 5.400 prim gün sigortalılık süresi,

14 üncü maddeye göre sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını dolduran kişilerin kendi istekleri ile işten ayrılarak kıdem tazminatı almaları için bu şartları yerine getirdiklerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaparak ‘’kıdem   tazminatına  esas  yazı’’  alarak  belgelemeleri gerekmektedir.

İşçinin tek taraflı olarak yaptığı istifanın ardından alacağı belgeyi sunması kıdem tazminatına hak kazandırmaz. Bu nedenle belgenin SGK’dan alınmasından sonra ilgili sebebe dayanarak istifa edilmesi olası mağduriyetleri önleyecektir.

Burada işçi açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, iş akdini feshetmeden önce SGK’dan yazıyı alıp, bu yazıyla birlikte işverenden kıdem tazminatı talebinde bulunmaktır. SGK’dan yazıyı iş akdini feshettikten sonra alıp işverene başvuranlar kıdem tazminatı hakkını kaybediyorlar.

‘’Kıdem  tazminatına   esas  yazı’’  alarak  dair yazıyla kıdem tazminatı almak isteyen işçiler işverenin itirazıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bazı işverenler kanunun, yaş dışındaki koşulları dolduran işçilerin artık çalışmayı bırakıp emekliliği beklemeleri halinde tazminat alabileceklerini öngördüğünü savunuyor.

Yargıtay daha önce verdiği muhtelif kararlarda, kıdem tazminatını bu yolla alarak işten ayrılan işçinin yeni bir işte çalışmasının önünde engel bulunmadığına hükmetti. Ancak yine de bazı işverenler çeşitli gerekçelerle kıdem tazminatı ödemekten kaçınabiliyor.

 SGK’dan gerekli yazıyı alan işçinin kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılmak istediğini işverenliğe tebliğ etmesiyle işverenliğin söz konusu yazı üzerine   işçiye işyerinde çalışmış olduğu süre (en az 1 yıl olmak kaydıyla) dikkate  alınarak son brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatını ödemesi gerekir. Bu durumda işverenliğe ihbar tazminatı veya işçiye ihbar öneli mükellefiyeti düşmeyecektir.

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Muhasebe Meslek Mensuplarına Gelecek İçin Öneriler Yazımızı Okumak İçin Tıklayınız

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!