Sabit Kıymet Edinimlerinde Finansman Giderleri

Sabit Kıymet Edinimlerinde Finansman Giderleri . V.U.K’un 269’uncu maddesi hükmüne göre, gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlenir. Aynı Kanun’un 262’nci maddesinde maliyet bedelinin tanımı yapılmış, maliyet bedelinin edinim bedeli, değer artırıcı ödemeler ve bunlara bağlı giderlerden oluştuğu belirtilmiştir.

 

 

 

Faiz ve Kur Farkı Gibi Finansman Giderleri

Genel nitelikte olmayan ve sabit kıymetlerin edinimi nedeniyle ortaya çıkan faiz ve kur farkı gibi finansman giderlerine yönelik olarak, 163 sıra no.lu V.U.K Genel Tebliği’nde aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.
“a) Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte, işletme dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması,
b) Döviz kredisi kullanılarak yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin taksitlerin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarından, sabit kıymetin edinildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta; aynı kıymetlerle ilgili olarak söz konusu dönemden sonra ortaya çıkan farklarının ise ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması, mümkün bulunmaktadır.”
İşletme dönemi; yatırım tamamlanıp, yatırımda deneme üretimine geçilmesi veya kuruluş döneminin bitmiş olmasıyla başlayan dönemdir. Yatırımlar dışında her türlü amortismana tabi iktisadi kıymetler için söz konusu kıymetlerin işletmede fiilen kullanılmaya başlanmış olduğu anın alınması gerekmektedir.

Sabit Kıymet Edinimlerinde Finansman Giderleri
Sabit Kıymet Edinimlerinde Finansman Giderleri

Sonuç

Sonuç olarak, her türlü sabit kıymet alımlarında, alımlara ilişkin finansman giderlerinin sabit kıymetin aktifleştirildiği tarihe kadarki kısmının amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir. Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan finansman giderlerinin maliyet veya gider olarak dikkate alınması ihtiyaridir.

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Amortisman ve Yeniden Değerleme Hataları

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

 

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!