Muhasebe İçi Envanter İşlemleri Nelerdir?

Değerli okurlar, muhasebe içi envanter işlemleri nelerdir? Muhasebe içi envanter, muhasebe envanter sonuçları ile muhasebe kayıtlarında yer alan varlık ve borçların miktar ve parasal tutarlarının karşılaştırarak aradaki farkların tespit edilmesi ve sabeplerine göre gerekli tamamlama, düzeltme ya da iptal kayıtlarının yapılması işlemidir. Muhasebe içi envanter, envanter işlemlerinin hesap kalanlarının envanter sonucunu gösterecek şekilde gerekli tamamlama, düzeltme ya da iptal kayıtlarının yapılması faaliyetini kapsamaktadır. Muhasebe içi envanter işlemleri sonrasında muhasebe kayıtları ve finansal tablolar, muhasebe dışı envanter sonuçlarını ve dolayısıyla işletmenin gerçek durumunu yansıtır hale gelmiş olacaktır. Muhasebe içi envanter işlemleri, muhasebe defteri üzerinde yapılır.

Varlık, kaynak, gelir ve giderler ile ilgili belli başlı muhasebe içi envanter işlemleri;

 • Varlık ve borçların sayım ve kontrolü
 • Türk ve yabancı paralı varlık ve borçların değerlemesi,
 • Dönem içindeki hatalı kayıtların düzeltilmesi,
 • Dönem içinde yapılması gereken ancak unutulan işlemler,
 • Senede bağlı alacak ve borçlar için hesaplanan reeskont tutarı,
 • Menkul kıymetler ve stoklar gibi varlıklarda ortaya çıkan değer düşüklüklerine karşılık ayrılması,
 • Aralıklı envanter yönteminde satılan mallar maliyeti,
 • Amortismaa tabi varlıklar için ayrılan amortisman,
 • Uzun vadeli alacak ve borçlardan tahsilat ve geri ödeme süresi bir yılın altına düşen alacak ve borçlar,
 • Gelir ve giderlerin dönem ayarlaması,
 • Maliyet hesapları sınıfında izlenene giderlerin gelir tablosu hesaplarına devri ve kapatılması,
 • Gelir ve giderlerin “690 Dönem Kârı veya Zararı” hesabına devri,
 • Ödenecek KDV, geçiçi vergi ve kurumlar vergisi ve
 • Dönem net kârı (zararı)

ile ilgili kayıtlar olarak sıralanabilir. Muhasebe İçi Envanter İşlemleri Nelerdir?

Muhasebe İçi Envanter İşlemleri Nelerdir?
Muhasebe İçi Envanter İşlemleri

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Muhasebe Dışı Envanter İşlemleri Nelerdir?

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!