Muhasebe Dersleri
Bu kategoride muhasebe dersleri konularındaki detaylı yazılar bulunmaktadır. Muhasebe dersleri ile  ilgili herşeyi bu  bölümde bulabilirsiniz.
Muhasebe Dersleri

Cost Accounting Lecture Notes

Cost Accounting Lecture Notes Dear readers, you will find detailed information about cost accounting in our cost accounting lecture notes. The total value, in which all...

Muhasebe Dersleri

Amortismanların Kayıtlarda Gösterilmesi

Amortismanların Kayıtlarda Gösterilmesi. Vergi Usul Kanunun’nun 313’üncü maddesi hükmü uyarınca; işletmede bir yıldan fazla kullanılan, yıpranmaya ve kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, 269’ncu madde gereğince...

Muhasebe Dersleri

Sabit Kıymet Edinimlerinde Finansman Giderleri

Sabit Kıymet Edinimlerinde Finansman Giderleri . V.U.K’un 269’uncu maddesi hükmüne göre, gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlenir. Aynı Kanun’un 262’nci maddesinde maliyet bedelinin tanımı yapılmış, maliyet...

Muhasebe Dersleri

Hisse Senetlerinde Değer Kavramları

Hisse Senetinde Değer Hisse senetlerinde değer kavramları. Hisse senedi, sermayesi paylara bölünmüş ve karşılığında kıymetli evrak niteliğinde pay senedi çıkarılabilen sermaye ortaklıklarının kanuni şekillere uygun...

Muhasebe Dersleri

Değerlemeye İlişkin Genel Esaslar

Değerlemeye İlişkin Genel Esaslar. Türk Ticaret Kanunu’nun 78’inci maddesiyle değerlemeye ait genel ilkelere yer verilmiştir. Şöyle ki: 1. Finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla...

Muhasebe Dersleri

Finansman Gider Kısıtlaması

Finansman Gider Kısıtlaması. 322 sayılı Kanun’un 37’nci maddesiyle 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan 5520 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle, kredi...

Muhasebe Dersleri

Şüpheli Alacaklar

Şüpheli alacaklar. Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü maddesi gereği olarak; ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;   1. Dava...

Muhasebe Dersleri

Hisse Senetlerinin Değerlemesi

Hisse senetlerinin değerlemesi. Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kanunla kurulan iktisadi teşekküller tarafından ihraç edilen ortaklıktaki sermaye payını temsil eden,...

Muhasebe Dersleri

İşletmelerde İlk tesis ve Taazzuv Giderleri

İşletmelerde İlk tesis ve Taazzuv Giderleri. Vergi Usul Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca, kurumlarda aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv (kuruluş) giderlerinin mukayyet değerle değerleneceği ve ilk...

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!