Mesleki Sorumluluk Sigortasında Kafalar Karıştı

Mesleki Sorumluluk Sigortasında Kafalar Karıştı. Gün geçmiyor ki, enteresan ve bir o kadar da şaşırtıcı bir olayla karşılaşmayalım. İnanın insan üzülüyor, neden böyle oluyor diye düşünmeden de edemiyor. Üzerinden biraz zaman geçtikten sonra da, artık bunlar normalmiş gibi gelmeye başlıyor. Evet haklısınız, galiba biz dahil tüm kamuoyu alıştık, eskisi kadar tepki göstermiyor ya da istenilen seviyede tepki göstermiyoruz, kazanılmış haklarımızı korumadığımız gibi, savunmuyoruz da!

Verilen yazılı bir görüşle uygulamada yaşanan sorun çözüldü diye sevinirken, bir süre sonra tam aksi yönde verilen bir görüşe rastlıyorsunuz ve şok oluyorsunuz!

Bugünkü yazımız da, her şey normal bir şekilde giderken tam aksi yönde yazılı görüş verilen bir konuyla ilgili!

Konu tam olarak ne ile ilgili?

YMM ve SMMM’ler, mesleki faaliyetlerini ifa ederken yapabilecekleri hata veya kusurlarından dolayı oluşacak ve müteselsil sorumlulukları gereği ödemeleri gereken vergi, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, gecikme zammı ve gecikme faizi vb.leri teminat altına almak üzere mesleki sorumluluk sigortası yaptırabiliyorlar.

Mesleki sorumluluk sigortası, YMM ve SMMM’ler arasında oldukça yaygınlaşmaya başladı, bize göre her meslek mensubunun sorumluluk sigortası yaptırması da lazım. Çünkü, sık değişen mevzuat ve idari görüş değişiklikleri nedeniyle her an böyle bir sorumlulukla karşılaşılma olasılığı çok yüksek!

Evet, konu, mesleki sorumluluk sigortası primlerinin vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile ilgili.

Maliye’nin görüşü çerçevesinde mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin prim ödemeleri mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilirken, tam aksi yönde verilen yeni tarihli bir özelge durup dururken kafaları iyice karıştırdı!

Maliye’nin mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili görüşü nasıl?

Maliye’nin YMM ve SMMM’lerin mesleki sorumluluk sigortası primlerinin gider yazılması ile ilgili iki farklı görüşü bulunuyor:

İlk görüşü: Gider Yazılamaz!

Maliye’nin konu ile ilgili ilk görüşü, ilgili mevzuata göre YMM ve SMMM’lerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunluluğu bulunmaması nedeniyle isteğe bağlı olarak yaptırılan söz konusu sigorta giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilmesinin mümkün bulunmadığı şeklinde.

Son görüşü: Gider yazılabilir’

Maalesef Maliye’nin bu olumsuz ilk görüşü uzunca bir süre uygulandı. Ancak, Maliye, bu konuda sahadan gelen haklı talepleri dikkate alarak, bu katı görüşünden 2020 yılı sonunda vazgeçti.

Mesleki Sorumluluk Sigortası
Mesleki Sorumluluk Sigortası

Maliye’nin konu ile ilgili son görüşü, meslek mensupları tarafından mesleki faaliyetlerini ifa ederken meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırılan mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin ödemelerin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine yönelik bir gider olarak kabul edilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğu şeklinde (GİB. Ankara VDB’nin 30.12.2020 tarihli ve 38418978-120[89-2020/24-İ]-E.367714 sayılı Özelgesi).

Bu görüş değişikliği Dünya Gazetesine de haber olmuştu!

Maliye’nin bu görüş değişikliği, 30 Aralık 2020 tarihinde Dünya Gazetesi’nde “Maliye’den yılın son gününde sürpriz karar” başlığı ile haber oldu.

Söz konusu haberde, 2020 yılının son gününde YMM ve SMMM’lere Hazine ve Maliye Bakanlığından müjdeli haber geldiği, Maliye’nin, yeni yıla girerken YMM ve SMMM’lerin sıkıntıya neden olan bir sorununu daha çözdüğü, çıkarılan özelge ile mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin olarak ödenen primlerin serbest meslek kazancından indirilmesinin kabul edildiği, bu görüş değişikliğinin mesleklerini yaparken kendi kusurlarından oluşabilecek zarar, ziyan ve tazminat risklerine karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptıran YMM ve SMMM’lere rahat bir nefes aldıracağı belirtilmişti.

Aynı haber içerisinde, konu hakkında şu şekilde bir açıklamam da yer almıştı:

“Maliye bu konuda uzun yıllardan bu yana devam eden büyük bir sorunu çözdü. Şu an yapılan, aslında baştan bu yana olması gereken uygulama. Ancak, maalesef bu zamana kadar yanlış uygulandı. YMM ve SMMM’lerin çözülmesi gereken çok sorunu var. Örneğin, denetim ve mali müşavirlik hizmetlerinde KDV oranı çok yüksek, meslek mensupları tahsil etmedikleri ücretlerin KDV’sini peşin olarak kendileri ödemek zorunda kalıyorlar. Bu sorunun çözümü için ya KDV oranının yüzde 8’e indirilmesi veya bu hizmetlere en azından 5/10 – 9/10 oranında KDV tevkifatı getirilmesi lazım.”

Şimdi neden tereddüt oluştu, Maliye yine görüş mü değiştirdi?

Hayır, aslında Maliye’nin bu konuda yukarıda yer alan son görüşünde bir değişiklik söz konusu değil.

Ancak, geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen yeni tarihli bir özelgede, ilk olumsuz görüşe geri dönülerek, “ilgili mevzuata göre YMM ve SMMM’lerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunluluğu bulunmaması nedeniyle isteğe bağlı olarak yaptırılan söz konusu sigorta giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilmesinin mümkün bulunmadığı” şeklinde görüş bildirildi (GİB. Aydın VDB’nin 31.05.2022 tarihli ve E-79690095-120[9-2022-120-51]-56582 sayılı Özelgesi).

Bu yeni görüş meslek camiasında ciddi kafa karışıklığı ve tepkilere neden oldu. Bu konuda mail ve telefon yoluyla gelen tepki mesajlarının sayısı oldukça fazla.

Bunun üzerine konu hakkında yaptığım görüşmelerde; Vergi Dairesi Başkanlıklarının GİB’in Özelge Havuzu’nda yer alan son tarihli özelgelerde yer alan görüşler çerçevesinde yeni özelge verebildikleri, ancak GİB’in mesleki sorumluluk sigortası primlerinin gider yazılabileceği şeklindeki olumlu görüşünü içeren özelgesi havuzda yer almasına rağmen,  bu özelgenin eski özelgeler dikkate alınarak sehven verildiği, mesleki sorumluluk sigortası prim ödemelerinin gider yazılabileceği şeklindeki son görüşte bir değişikliğin söz konusu olmadığı, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bu özelgesinin düzeltilmesi gerektiği ifade edildi.

Maliye’nin meslek camiasının kafa karışıklığını gidermesi şart!

Evet, Maliye’nin sehven verilen bu özelge nedeniyle meslek camiasının yaşadığı kafa karışıklığını gidermesi şart!

Yapılacak ilk iş, söz konusu özelgenin Maliye’nin 2020 yılı sonunda verdiği özelgesinde yer alan olumlu görüşü çerçevesinde düzeltilmesi ve yeni özelgede mesleki sorumluluk sigortası primlerinin gider yazılabileceğinin belirtilmesi.

İkincisi ise, vergi uygulaması ile ilgili son görüşlere aykırı özelgelerin GİB Özelge Havuzu’ndan çıkartılması. Bu şekilde, yanlış özelge verilmesi de önlenmiş olur.

Ne dersiniz?

Mesleki Sorumluluk Sigortasında Kafalar Karıştı

(Kaynak: Abdullah Tolu / Dünya Gazetesi | 13.06.2022)

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Bilanço ve Gelir Tablosunu Etkileyen Muhasebe Hataları

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!