Mali Analiz Türleri Nelerdir?

Değerli Okurlar,  mali analiz türleri nelerdir? Mali tablolar üzerinde yapılan analizler çeşitli açılardan sınıflandırılabilir.

A) Analizi Yapan Kişiye Göre Mali Analiz Türleri

Bu sınflandırmaya göre analiz dış analiz ve iç analiz olarak ikiye ayrılır. Dış analiz işletme ile ilgili olan üçüncü kişiler (bankalar, potansiyel hissedarlar, alacaklılar) tarafından yapılır ve bu analizde yalnızca işletmenin basılı raporları ve işletmeden elde edilebilen bilgiler kullanılır. İç analiz ise işletme içindeki kişilerce yapılır ve bu analizde basılı raporlar yanında işletmede bulunana tüm dökümanlar kullanılabilir.

B) Analiz Kapsamına veya Yapılış Şekline  Göre Analiz Türleri

Buna göre sınıflandırma yapıldığında statik ve dinamik analizden söz edilebilir. Statik analiz işletmenin bir döneme ait mali tablolarında yer alan kalemler arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan analizdir. Dinamik analiz ise, işletmenin birden fazla döneme ait mali tablolarındaki bilgilerin karşılaştırılarak analiz edilmesidir. Tam bir analizin yapılabilmesi için her iki analizin birbirini tamamlayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

Mali Analiz Türleri Nelerdir?
Mali Analiz Türleri

C) Yapılma Amacına Göre Mali Analiz Türleri

Yapılma amacına göre yönetim analizi, kredi analizi ve yatırım analizi olmak üzere üç farklı analiz türünden söz etmek mümkündür.

Yönetim analizi, yönetim çalışmalarının etkinliğini  sağlamak ve alınacak kararlara dayanak olmak üzere yapılan analizlerdir. Analizin amacı işletme faaliyetlerinin başarısınıı ölçme, hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını belirleme, olumsuz sonuçların nedenelerini araştırma, geleceğe ilişkin kararlar alma, üretim politikalarını geliştirme , sağlıklı kararlar alarak verimliliği ve kârlılığı arttırma olarak özetlenebilir.

Kredi analizi, işletmenin likidite durumu ve kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetinin saptanması amacıyla, genellikle kredi veren kuruluşlar tarafından yapılan analizlerdir.

Yatırım analizi, bir işletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları  ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan ya da düşünen kişilerce yapılır. Analizin temel amacı, işletmenin gelecek dönemlere ilişkin kazanma gücünü saptamaktır. Mevcut ve potansiyel hissedarlar işletmenin sürekliliği, yatırım güvencesi, kârlılık, dağıtılacak temettü miktarı, hisse senetlerinin değer artışı ve bunların izlediği eğilimlerle ilgilidir. Analiz sonucuna göre yatırımcılar işletmeye ait hisse senedi ya da tahvilleri koruma, satma veya satın alma kararını verirler.

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

 

Mali Analiz İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?  yazımızı okumak için tıklayınız

 İşletme Sermayesi Kaynak Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir yazımızı okumak için tıklayınız.

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

 

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!