İşletme Sermayesinin Yetersiz Olmasının Belirtileri Nelerdir?

Değerli okurlar, işletme sermayesinin yetersiz olmasının  belirtileri nelerdir? İşletme sermayesinin yetersiz oluşu, başlangıçta işletme sermayesi ihtiyacının hatalı hesaplanmış olmasından ya da başlangıçta yeterli işletme sermayesi ile işe başlanmasına rağmen faaliyetler esnasında çeşitli nedenlerle yetersiz duruma düşmesinden kaynaklanabilir. Her iki durumda da işletme sermayesi yetersizliği faaliyetlerin aksamasına yol açar. Borçların zamanında ödenememesi, işletmelerde faaliyetlerin devamı için gerekli harcamaların yapılamaması, işletmelerin faaliyetlerini sona erdiren nedenlerin başında gelmektedir.

İşletme sermayesinin yetersiz olmasının belirtileri olarak aşağıdaki nedenler gösterilebilir.

 • Kısa vadeli yabancı kaynakların işletme sermayesinin seviyesine yakın ya da yüksek tutarlara ulaşması diğer bir ifade ile net işletme sermayesi olmaması ya da negatif duruma düşmesi,
 • Borçların zamanında ödenmesinde güçlük çekilmesi,
 • Hammadde, işletme malzemesi stoklarının, üretim ihtiyaçlarını karşılamaya, mamul stoklarının da müşteri taleplerini karşılamaya yetmemesi,
 • Müşterilere uygun vadenin (en az rakiplerin tanıdıkları kadar) tanınmaması,
 • Üretimde gerekli girdilerin zamanında, elverişli şartlarda ve yeterli miktarda temin edilememesi,
 • Talebin artmasına karşılık, artan talepten yararlanabilmek için iş hacmini geliştirici araçların sağlanamaması,
 • Çevre şartlarındaki değişmelere ve dış gelişmelere işletmenin ayak uyduramamasıdır.
İşletme Sermayesinin Yetersiz Olmasının Belirtileri Nelerdir?
İşletme Sermayesinin Yetersiz Olması

 

İşletme sermayesinin yeterli seviyenin altına inmesinde temel neden yönetim hatası olmakla birlikte işletme sermayesi seviyesini etkileyen çeşitli faktörlerdeki beklenmeyen ani değişmeler de yetersizliğe yol açmaktadır. İşletme sermayesinin yetersiz olmasına yol açan nedenler şunlardır.

 • İşletme faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması halinde işletme sermayesi azalacaktır. Zararın nedeni rekabet vb. olaylar sonucunda fiyatların düşmesi ya da kötü bir satış politikası olabildiği gibi giderlerin kontrol edilemeyip çoğalması gibi konulardan kaynaklanabilir.
 • İşletme olağandışı olayların neden olduğu büyük hacimli tamir ve bakım giderleri ile yenileme harcamaları büyük zararlara neden olabilir. Yangın, sel, deprem, kaza gibi olağanüstü olaylar da harcamaları arttırarak işletme sermayesini azaltmış olabilirler.
 • Yanlış bir temettü politikasının uygulanması da işletme sermayesini azaltmaktadır. Kâr dağıtımı için mali yapısı uygun olmamasına rağmen çeşitli amaçlar için kârın dağıtılıp, firma dışına çıkarılması firmanın işletme sermayesini azaltmaktadır. Bazı durumlarda temettü dağıtımı işletme sermayesini kuvvetlendirici girişimlerin başlatılmasını teşvik edici olabilmektedir.
 • İşletmenin mali durumunun desteklenmesi amacıyla yeni hisse senedi ya da tahvil ihracında ihraç şansını arttırmak ve yatırımcıları teşvik için temettü dağıtılmış olması, işletme sermayesinin artmasını destekleyici bir olaydır.
 • Maddi duran varlıkların alınması halinde  de işletme sermayesi azalmaktadır. Özellikle maddi duran varlık alımında işletme sermayesi unsurlarının kullanılması ya da vadeli kaynaklarla finanse edilmesi suretiyle duran varlık alınması işletme sermayesini azaltmaktadır.
 • Firmanın sahip olduğu satılabilir senetlerin ve stokların düşük bedellerle satılarak fon kaybı yaratması işletme sermayesini azaltır.
 • Fiyatların artması sonucunda, işletmelerin en az eski seviyelerinde stok bulundurmak ve müşterilerini finanse etmek istemesi karşısında işletme sermayesi yetersiz kalabilir. İş hacminin gelişmesi ya ya çalışma şatrtlarının değişmesi karşısında yeni şartlara uygun faaliyetleri eski seviyedeki işletme sermayesinin karşılamaması da yetersizlik olarak görülmektedir.
 • Firmanın işletme sermayesi unsurları arasında yer alan alacaklar tutarının vadesinde tahsil edilememesi, çürük ve tahsili imkansız alacakların çoğalması işletme sermayesi tutarını azaltmaktadır.
 • Çeşitli nedenlerle firmaqnın firmanın küşükme politikasını uygulayarak, sermayesini azaltmak, uzun vadeli borçların ödenilmesi gibi olaylar da işletme sermayesinin azalmasına yol açarlar

İşletme sermayesinin yeterli seviyenin altına inmesi, firmanın başarısızlığını arttırıp, saygınlığını yitirmesine neden olduğundan kredi verenler ve piyasa da ilişkili olduğu diğer kuruluşlar nezdinde kredibilitesini kaybetmesine yol açmakta, iskonto gibi imkanlardan yoksun kalmakta, işletme amacının gerçekleşmesi önlenerek mali sıkıntının şiddetlenmesi sonucunda iflasa dahi sürüklenebilmektedir.

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

 

 

Kaynaklar

İşletme Sermayesi Yönetimi / Prof. Ahmet Aksoy-Doç Dr. Kürşat Yalçıner/Gazi Kitavevi

Finansal Yönetim / Dr. Öztin Akgüç / İstanbul Üniversitesi Yayınevi

Finans Mühendisliği Kavramaları  / Mehmet Bolak / Beta Yayınevi

 

İşletme Sermayesi Finansmanında Kaynak Seçimini Etkileyen Faktörler yazımızı okumak için tıklayınız.

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

 

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!