Finans Merkezi
Bu kategoride finans konularındaki detaylı yazılar bulunmaktadır. Finansman ile  ilgili herşeyi bu  bölümde bulabilirsiniz.
Finans Merkezi

Finansal Kiralama İşlemleri

Finansal kiralama işlemleri.Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 290. maddesi ‘Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme’ konusu ile ilgili düzenlemeleri tanımlamaktadır. Şöyle ki: 1. Finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya...

Finans Merkezi

Stokların Yönetiminin Önemi

Değerli okurlar, stokların yönetiminin önemi. Stoklar işletme sermayesi içerisinde paraya dönüşme kabiliyeti en az olan unsurlardır. Kasa ve alacaklar sabit para değerli unsurlar olurken, stoklar...

Finans Merkezi

Alacak Yönetiminin Önemi

Değerli okurlar, alacak yönetiminin önemi. İşletmeler için nakit anahtar bir role sahip olmasına ve hemen her işletmenin faaliyetlerini yürütmesinde nakdi tercih etmesine rağmen, tüm işlemlerin...

Finans Merkezi

Nakit Yönetiminin Önemi

Değerli okurlar, nakit yönetiminin önemi. İşletme sermayesi unsurları içerisinde nakit anahtar bir role sahiptir. Sabit varlıkların alınıp yatırımların tamanlanması nakitle yerine getirilmektedir. Firmanın çalışmasının sağlanması...

Finans Merkezi

İşletme Sermayesinin Fazla Olmasının Sakıncaları

Değerli okurlar, işletme sermayesinin fazla olmasının sakıncaları. İşletme sermayesinin gereğinden fazla olması işletmelere rahat çalışma imkanı sağlarken, beraberinde bazı problemler de getirmektedir. En azından fazla...

Finans Merkezi

İşletme Sermayesinin Yeterli Olmasının Faydaları

Değerli okurlar, işletme sermayesinin yeterli olmasının faydaları. İşletme sermayesi, firmanın faaliyetlerinin herhangi bir mali sıkıntıya düşmeden en ekonomik şekilde yürütülebilmesine ve mali bir felaket tehlikesine...

Finans Merkezi

İşletme Sermayesinin Yeterliliği Nasıl Tespit Edilir?

Değerli okurlar, işletme sermayesinin yeterliliği nasıl tespit edilir? İşletme sermayesinin gereken seviyeden az olması ya da gereken seviyeden fazla olmasının yaratacağı olumsuz etkiler dikkate alınınca...

Finans Merkezi

İşletme Sermayesinin Yetersiz Olmasının Belirtileri Nelerdir?

Değerli okurlar, işletme sermayesinin yetersiz olmasının  belirtileri nelerdir? İşletme sermayesinin yetersiz oluşu, başlangıçta işletme sermayesi ihtiyacının hatalı hesaplanmış olmasından ya da başlangıçta yeterli işletme sermayesi...

Finans Merkezi

Likidite Rasyoları

Değerli okurlar, likidite rasyoları, kısa vadeli likidite rasyoları ve uzun vadeli likidite rasyoları olarak iki ayrı grupta gösterilmektedir. Vadesi gelmiş borçların ödeme gücü anlamındaki teknik...

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!