Emeklilikten Sonra Yeniden Çalışmayı Düşünenlere Yol Haritası

Emeklilikten sonra yeniden çalışmayı düşünenlere yol haritası. Emeklilik, kadın-erkek tüm çalışanların en büyük arzusudur. Ancak gerek küresel gerekse iç ekonomik şartlardan kaynaklı yüksek enflasyon karşısında çok sayıda emekli yeniden çalışma hayatına dönmektedir.

Yeniden çalışmayı düşünen emeklilerin emekli olduğu statü ile kamu ve özel sektörde çalışmasına göre yapılacak işlemler değişmektedir. Zira SGK, çalışanların statüsü, tabi oldukları kanunlar, geçici ve sürekli hastalıkları, iş yerinde ve iş yeri dışında maruz kaldıkları kaza ve hastalıklar, engellilik ve malullük derece ve durumlarına göre çok değişik şartlarla gelir ve aylıklar bağlamaktadır. Yeniden çalışma hâlinde bağlanan bu aylık ve gelirlerin bazıları kesilmekte bazıları ise kesilmemektedir. Çalışma hayatına dönecek okuyucularımızın mağduriyet yaşamamaları için bu yazı kaleme alınmıştır.

NORMAL MALULLÜK AYLIĞI ALMAKTA OLANLAR

Malullük aylığı almakta iken SGK Kanununa göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilmektedir.

Emeklilikten Sonra Yeniden Çalışmayı Düşünenlere Yol Haritası
Emeklilikten Sonra Çalışmak

HARP VE VAZİFE MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR

Harp malullüğü ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan, SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmeksizin ve haklarında hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri hâlinde ise bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır.

3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış olan maluller ile SGK Kanunu kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaşların 4/1-c kapsamında sigortalı olmaları hâlinde aylıkları kesilmeyecek ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır. Harp malulleri ile 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış olanların ise 4/1-c kapsamında sigortalı olmaları hâlinde aylıkları kesilerek, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır.

Adi malullük aylığı alıp 4/1-b kapsamında çalışanlar hakkında 29/2/2016 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmıştır.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR

Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmamaktadır.

Bu nedenle, sürekli iş göremezlik geliri bağlandığı hâlde SGK kapsamındaki çalışmasını sürdüren veya gelir bağlandıktan sonra yeniden çalışmaya başlayan sigortalıların gelirleri kesilmeyecektir.

Bir iş yerinde çalışmaları hâlinde normal işçiler gibi bunlar adına çalıştıkları sürece kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınacaktır.

SSK’LI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN EMEKLİLER

SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ya da Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında yaşlılık aylığı aldıktan sonra yeniden SSK (4/1-a) kapsamında çalışmaya başlayanlar isterlerse emeklilik (yaşlılık) aylıkları kesilmeden çalışabilirler.

Bunun için sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmayı seçmeleri gerekmektedir. Bu sigortalıların prime esas kazançları üzerinden %32 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bu primin sadece %7,5 oranı çalışanın kazancından kesilecektir. Geriye kalan primler ise işveren payıdır.

BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞMAK İSTEYEN EMEKLİLER

İster SSK (4/1-a) ister Bağ-Kur (4/1-b) ya da Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında yaşlılık aylığı aldıktan sonra yeniden Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında çalışmaya başlayanların emeklilik aylıkları kesilmeyecektir. Bunun için de herhangi bir prim ödemeye de gerek bulunmamaktadır.

KAMUDA ÇALIŞMAYI DÜŞÜNENLER

Emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, aylıkları kesilmeksizin, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamayacak ve görev yapamayacaklar.

Bu nedenle kamu kuruluşlarında çalışmaya başlayan sigortalılar, aylıklarını kestirmeden çalışmaya devam edemeyecekler. Kamu sektöründe çalışmak isteyen emeklilerin bu hususu mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekir. Diğer yandan bunlardan uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınacak ve bunlar kamu idarelerinde yapmış oldukları çalışmalarından ötürü Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne tabi tutulmayacaklar.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 11.05.2022)

 

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Kurumlar Vergisinde Vergi Planlaması

(Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti)

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!