Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Nedir?

Değerli Okurlar, dönem sonu muhasebe işlemleri nedir? Muhasebede, muhasebe kayıtlarıyla ilgili olarak esas alınan çift taraflı kayıt yöntemi çerçevesinde bir dönem içerisinde sırayla belirli işlemlerin yapılması gerekir. Muhasebe süreci olarak ifade edilen bu işlemler, her dönem aynı sırayla tekrarlanır. Çift taraflın kayıt yöntemi çerçevesinde bir dönemlik muhasebe sürecini oluşturan işlemler aşağıdaki gibidir.

Muhasebe Süreci

Dönem başında Yapılan İşlemler

  • Hesapların açılması

Dönem İçinde Yapılan İşlemler

  • Ekonomik Olayların belgelenmesi
  • Ekonomik olayların kaydı
  • Aylık mizanlar düzenlenmesi

Dönem  Sonunda Yapılan İşlemler

  • Genel geçici mizanın düzenlenmesi
  • Dönemsonu envanter işlemlerinin yapılması
  • Kesin mizanın düzenlenmesi
  • Bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tabloların düzenlenmesi
  • Hesapların kapatılması

 

A) Dönem Başında Yapılan İşlemler

Yeni işe başlayan işletmeler ile faaliyetine devam etmekte olan işletmelerde dönem başında yapılan işlemler farklılık göstermektedir. Yeni işe başlayan işletmelerde dönembaşı işe başlanılan tarihdir. Bu işletmelerde ilk olarak kuruluş envanteri çıkarılır. Kuruluş envanteri bilgileri envanter defterine kaydedilir. İkinci olarak kuruluş envanteri bilgileri esas alınarak kurulış bilançosu (finansal durum tablosu)  düzenlenir. Kuruluş bilançosu da envanter bilgileri gibi envanter defterine kaydedilir. Son olarak da, kuruluş bilançosuna dayanarak yevmiye defterine hesapların açılış kaydı yapılır.

Faaliyetine devam etmekte olan işletmelerden normal hesap dönemi uygulayanlarda dönem başı 1 Ocak, özel hesap dönemi uygulayanlarda ise özel hesap döneminin ilk günüdür. Bu işletmelerde dönembaşı envanteri yapılmaz ve dönembaşı finansal tablolar düzenlenmez. Çünkü, bir önceki dönemin dönemsonu envanteri ve dönem sonu finansal tabloları, takip eden dönemin dönembaşı envanteri ve dönembaşı finansal tabloları olmaktadır. Bu nedenle, faaliyetine devam etmekte olan işletmelerde bir sonraki dönem hesapların açılış ile başlar.

B) Dönem İçinde Yapılan İşlemler 

İşletmelerin kuruluşundan itibaren olay ve işlenler ortaya çıkmaya başlar. Ekonomik olaylar, doğruluğu saptanarak yani bir belgeye dayandırılarak önce tarih sırasına göre yevmiye defterine kaydedlir; buradan da büyük deftere aktarılır. Dönem içinde varlık, kaynak, gelir ve giderlerin tutar olarak ulaştıkları büyüklüğü görmek ve yevmiye defterindeki rakamsal büyüklüğün büyük defterde de oluşup oluşmadığını denetlemek amacıyla mizanlar düzenlenebilir. Dönem içinde mizanlar, genellikle her ayın sonunda hazırlanmakla birlikte 2 ya da 6 aylık olarak da çıkarılmaktadır.

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Nedir?
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Nedir?

C) Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

Dönem sonunda ilk olarak mizan düzenlenir. Çünkü, dönem sonunda envanter işlemlerine başlamadan önce mutlaka mizan çıkarılmalıdır. Normal hesap dönemi uygulayan işletmelerde 31 aralık; özel hesap dönemi uygulayan işletmelerde ise özel hesap döneminin son günü itibariyle düzenlenen ve on iki ayı kapsayan bu mizana “Genel Geçiçi Mizan” denir. Genel geçici mizanda yer alan hesap kalanları, çeşitli nedenlerden dolayı işletmenin varlık, kaynak, gelir ve giderlerini göstermeyebilir. Dönemsonu finansal tablolarında sunulan bilgilerin doğru ve güvenilir olması ve bu tabloların düzenlenebilmesi, envanter işlemlerinin yapılmasını gerektirir. Dönemsonu envanter işlemleri iki aşamalıdır. Birinci aşama, muhasebe dışı envanter; ikinci aşama muhasebe içi envanter adını alır. Muhasebe dışı envanterlerde tespit edilen bilgiler envanter defterine kaydedilirken, muhasebe içvenvanter işlemleri yevmiye ve defteri kebire yapılan kayıtlardan oluşur. Envanter işlemlerinden sonra üçüncü iş olarak dönem sonunda on iki ayı kapsayan bir mizan daha düzenlenir ve bu mizana “Kesin Mizan” denir. Kesin mizanda yer alan hesap kalanları, işletmenin gerçek varlık ve kaynaklarını göstermektedir. Kesin mizan esas alınarak da bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tablolar hazırlanabilir. Dönem donunda en son yapılan iş ise, yevmiye defterine hesapların kapanış kaydının yapılmasıdır.

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Gider ve Maliyeti Artırıcı Harcamalar

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

 

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!