Değerleme Hataları Nedir?

Değerli okurlar, değerleme hataları nedir? En çok karşılaşılan değerleme hataları şunlardır;

 • Dövizli alacak ve borçlar VUK genel tebliğindeki kurallarla değerlenmemiştir.
 • İşletmeden çekilen iktisadi kıymetler emsal bedel ile değerlenmemiştir.
 • Alacak ve borç senetlerinin değerlenmesinde T.C. Merkez Bankası resmi ıskonto oranı yerine farklı oran kullanılmış veya ıskonto hesaplaması için iç ıskonto formülü yerine dış ıskonto formülü esas alınarak yapılmıştır.
 • Hatır senetleri reeskonta tabi tutulmuştur.
 • Alacak senetleri reeskonta tabi tutulurken borç senetleri reeskonta tabi tutulmamıştır.
 • Yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat bedeli dövizler değerlemeye tabi tutulmamıştır.
 • Şüpheli alacak karşılığı alacağın şüpheli hale geldiği tarihte  ayrılmamıştır.
 • Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
 • Verilen avans için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır.
 • Kıdem tazminatı karşılığı ayrılarak gider katydedilmiştir.
 • Menkul kıymetler için menkul kıymeyler değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.
 • Aciz vesikasına dayanan alacak değersiz alacak kabul edilmiştir. Yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat bedellerei değersiz alacak olarak kaydedilmiştir.
 • Hizmet erbabına verilen ayınlar verildiği gün ve yerdeki ortalama parakende fiyatlar ile değerlendirilmemiştir.
 • Hizmet erbabına konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler konutun emsal kirasının veya menfaatin emsal bedeline göre değerlendirilmemiştir.
 • Ayni bağış ve yardımlar VUK hükümlerine göre değerlenmiştir.
 • Kıymeti düşen mallar için takdir komisyonu kararı olmadan karşılık ayrılarak gider kaydedilmiştir.
 • Satın alınan malların bedeli maliyete intikal ettirilmeyerek doğrudan gider yazılmıştır.
 • Dönem sonu stokları düşük veya yüksel bedeller ile belirlenmiştir.
 • İmal edilen emtia maliyetine dahil edilmesi gereken harcamalar doğrudan gider yazılmıştır.
 • Dönem sonu stokunda bulunan üstüpü, deşe ve ıgereken harcamalar doğrudan gider yazılmıştır.
 • Iskatralar emsal bedelle değerlenmemiştir.
 • Hisse senetleri alış bedeli ile değerlenmemiştir.
 • Yatırımın aktifleştiği dönem sonuna kadar oluşan fazi giderleri ve kur farkları gider kaydedilmiştir.
 • Sayım ve tesellüm noksanları gider kaydedilmiş sayım ve tesellüm fazlaları gelir kaydedilmemiştir.,
 • Peştamallıklar aktifleştirilmeyerek doğrudan gider yazılmıştır.
Değerleme Hataları Nedir?
Değerleme Hataları Nedir?
 • Gelecek hesap dönemine ilişkin peşin ödenen giderler doğrudan gider kaydedilmiştir.
 • Satın alınan iktisadi kıymetin maliyetinin birkaç aşamada tamamlandığı durumlarda makine montajının tamamlandığı yıl sonuna kadar oluşan diğer maliyet unsurları alış bedeline eklenmemiştir.
 • Amortismana tabi iktisadi kıymet doğrudan gider yazılmıştır.
 • Amortisman  oranı VUK hükünlerinde yer alan oranlardan daha yüksek uygulanmıştır.
 • Bedelsiz kullanıma bırakılan gayrı menkul için emsal kira bedeli hesaplanmamıştır.

Sitemizi sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız  için teşekkür ederiz.

Bilanço ve Gelir Tablosunu Etkileyen Muhasebe Hataları

Vektör Grafik: Vecteezy – Radiasa Tutorial Rti

 

Yazar Hakkında
Toplam 226 yazı
Türk Muhasebe
Türk Muhasebe
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara


error: Content is protected !!